Vodní plochy v krajině je třeba udržovat, aby mohly hostit co nejširší spektrum živočichů. Na postupnou degradaci vodních ploch – zazemňování, úplný zárůst vegetací a znečištění vody – doplácí především obojživelníci. Vhodných míst k rozmnožování těchto živočichů z naší krajiny v posledních desetiletích rapidně ubylo a není divu, že mnohé druhy patří k silně ohroženým. I Rájecká tůň už přestávala plnit parametry, které většina obojživelníků k rozmnožování potřebuje. Proto započaly práce na její obnově. Rájecká tůň tvoří totiž spolu s blízkým Černovickým hájkem opravdu významný prostor pro velké množství druhů našich ohrožených obojživelníků. Plánované  zásahy by měly opět zvýšit biologickou hodnotu a ochranářský význam této lokality. Dosud zde nebyly prováděny žádné větší zásahy. Pro tuto lokalitu se však v nejbližší době avuje komplexní revitalizace, která by měla zvýšit její biologickou hodnotu a ochranářský význam  

Rájecká tůňHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu