Rozsáhlé hvozdy Podkomorských lesů chránily od raného středověku zeměpanský hrad Veveří a byly součástí Veverského panství . Do sedmdesátých let minulého století byla lokalita lesnicky využívána k produkci dřevní hmoty, proto se zde zachoval jen malý zbytek opravdu starých bukových porostů. Počátkem 90. let byla podél východní hranice území, kudy vede turisticky značená cesta, vybudovaná naučná stezka.

 

Jelení žlíbek | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa  | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu