Přírodní rezervace Jelení žlíbek

 

Městská část: Bystrc
Rozloha: 13,32 ha
Nadmořská výška: 315-390 m
Rok vyhlášení: 1979
Význam: Převážnou část tohoto lesního komplexu Podkomorských lesů v údolí bezejmenného potůčku západně pod vrchem Chochola (411 m n.m.) tvoří květnaté bučiny. 140-210 let starý lesní porost s mohutnými bukovými a dubovými výstavky má pralesovitý charakter. 

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy