Přírodní památka Mniší hora

 

Městská část: Bystrc
Rozloha: 25,00 ha
Nadmořská výška: 230–335 m

Rok vyhlášení: 1950
Význam: Vůbec první chráněné území Brna vyhlášené již v roce 1950 za účelem ochrany původní květeny dubohabřin s druhově bohatým podrostem (brambořík nachový, dřín jarní, lýkovec jedovatý, prvosenka jarní). Geologický podklad je budován horninami brněnského masivu. Lokalita se velmi brzy po vyhlášení významně zmenšila kvůli stavbě brněnské zoologické zahrady.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy