Přírodní památka Pekárna

 
Městská část: Žebětín
Rozloha: 59,64 ha
Nadmořská výška: 250–330 m
Rok vyhlášení: 1989
Význam: Část dubohabrového lesního komplexu na mírně ukloněné plošině s třemi výraznějšími vrcholy nad pravým břehem potoka Vrbovce jižně pod sídlištěm Bystrc. Listnatý les má dobře zachováno bylinné patro s častým zastoupením ohrožených rostlin.  Les je také významným hnízdištěm ptactva v těsném sousedství sídliště Bystrc.

  

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy