Lokalita je převážně ponechána přirozenému vývoji. Jen v části území se provádí cílené prosvětlování porostu spojené s redukcí nevhodných výsadeb smrku a uvolňováním dubového zmlazení. 

 

Pekárna | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu