Přírodní památka Kůlny

 
Městská část: Kníničky
Rozloha: 10,40 ha
Nadmořská výška: 235–318 m
Rok vyhlášení: 1989
Význam: Strmé skalnaté svahy na granodioritovém podloží se zakrslými rozvolněnými doubravami a bohatým zastoupením dřínu jarního a s druhově bohatým bylinným podrostem (bělozářka větvitá, brambořík nachový, lnice kručinkolistá aj.). Významná lokalita zvláště chráněných druhů plazů.

 

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy