Území, které se rozkládá na příkrých a nedostupných svazích Brněnské přehrady, nebylo patrně nikdy významně člověkem ovlivňováno. Proto zde nacházíme různověké lesní porosty, které na mělkých půdách v okolí skalních výchozů přecházejí v zakrslé doubravy a teplomilné křoviny.

 

KůlnyHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu