Přírodní rezervace Bosonožský hájek

 

Městská část: Bosonohy
Rozloha: 46,60 ha
Nadmořská výška: 300–370 m
Rok vyhlášení: 1985
Význam: Rozsáhlý komplex dubohabrových pařezin (selských lesů s krátkou dobou obmýtí), v němž se vyskytuje řada vzácnějších druhů lesního podrostu. Lze tu například nalézt hned několik druhů našich planě rostoucích orchideí. Jedná se také o významnou lokalitu velkého počtu různých druhů hub.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu 

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

 

 Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy