Mezi problematické činnosti patří nedovolené ukládání biologického odpadu v okolí zahrádkářské kolonie, ruderalizace okrajů části lesních porostů a výskyt invazních druhů. V některých místech jsou patrné negativní dopady spojené se zvýšenou turistickou zátěží a rekreačními aktivitami (venčení psů, houbaření, prohlídky kvetoucích střevíčníků, jízda na terénních motorkách aj.).

 

Bosonožský hajekHistorie území  | Hranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu