Přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka

 
Městská část: Pisárky
Rozloha: 3,28 ha
Nadmořská výška: 230–305 m
Rok vyhlášení: 1987
Význam: Území chrání malebný hluboký zářez potoka v listnatém lese s význačnými druhy rostlin (zvonečník klasnatý, oměj vlčí, věsenka nachová aj.). Stinné dno údolí vytváří vhodné podmínky pro přežívání demontánních druhů rostlin v nízkých nadmořských výškách.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy