Lokalita je ponechána samovolnému vývoji s příležitostnou realizací zdravotních a výchovných probírek dřevin.

 

Údolí Kohoutovického potoka | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu