Díky nedostupnosti příkrých svahů, citlivému přístupu zdejších lesníků a ohleduplnému chování veřejnosti se zde zachoval neporušený segment starého listnatého lesa s přírodě blízkou druhovou skladbou a výskytem řady chráněných či vzácných druhů rostlin. 

 

Údolí Kohoutovického potoka | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu