Vegetaci tvoří mozaika černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum), suťových lesů (Aceri-Carpinetum) a bikových doubrav (Luzulo albidae-Quercetum) s přirozeným složením bylinného patra. Potok teče hluboce zaříznutým údolím, kde panují podmínky tzv. klimatické inverze. Tzn., že čím jsme níže, tím větší zde vládne chlad. Díky tomuto jevu se zde vyskytují druhy rostlin typické pro hory, například věsenka nachová.

 

Údolí Kohoutovického potoka | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu