Přírodní rezervace Krnovec

 

Městská část: Bystrc
Rozloha: 8,45 ha
Nadmořská výška: 240–305 m
Rok vyhlášení: 1987
Význam: Suťový les s lípou, v podrostu s klokočem zpeřeným a bramboříkem nachovým na prudkých svazích nad pravým břehem přehrady 300 m severně od hradu Veveří. Rezervace leží na pestrém geologickém podloží (granodioritech brněnského masivu, devonských vápencích, rokytenských slepencích). 

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy