Mezi problematické činnosti patří nedovolené ukládání biologického odpadu v okolí zahrádkářské kolonie spojené s ruderalizací a eutrofizací části lesních porostů. Důsledkem je pak šíření bezu černého a invazní netýkavky malokvěté.

 

Krnovec | Historie lokalityHranice chráněného území Geologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu