Lesní porosty na příkrých svazích byly dotčeny v minulosti těžbou jen na přístupnějších místech. Centrální část chráněného území můžeme proto považovat za přirozené lesy údolí Svratky, které byly jen okrajově a nepřímo dotčeny stavbou Brněnské přehrady (1936-40). 

 

Krnovec | Historie lokalityHranice chráněného území Geologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu