Vegetační kryt tvoří mozaika černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a suťového lesa (Aceri-Carpinetum) s typickými druhy dřevin a bylin. Druhově pestřejší podrost těchto lesů najdeme ve střední části na výchozech vápence.

 

Krnovec | Historie lokalityHranice chráněného území Geologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu