Nad levým břehem potoka pod silnicí roste invazní křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), která se s příbuzným druhem, křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica), nenápadně šíří v prostoru celého Brna. Území je aktivně využíváno veřejností k turistickým aktivitám, které mají za následek znečištění v podobě neustálého výskytu volně rozptýleného odpadu.

 

Údolí Kohoutovického potoka | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu