Významným geomorfologickým fenoménem jsou strže ve sprašových usazeninách, které vznikaly patrně v době úplného odlesnění a zemědělského využívání tohoto území. Příčinou pozdějšího zalesnění lokality mohla být právě pokročilá eroze. Území je rozděleno na řadu drobných parcel, které jsou připomínkou dřívějšího intenzivního pařezinového hospodaření v selských lesích, častého odlesnění a rozšíření světlomilných druhů.  

 

Bosonožský hajek | Historie území  Hranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu