Na většině území přírodní rezervace se v současnosti nachází dubohabrový les s příměsí řady dalších druhů dřevin, který je z části tvořen přestárlými pařezinami. Zejména na jeho okrajích jsou dobře vyvinuta pestrá společenstva křovin, ve kterých je zastoupen i vzácný dřín jarní (Cornus mas) či brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus).

 

Bosonožský hajekHistorie území  | Hranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu