Rostlinná společenstva

 

V lesní porosty tvoří mozaika dubohabřin svazu Carpinion a břekových doubrav (Sorbo torminalis-Quercetum). Pomístně se při úpatí svahů uplatňuje i cizorodý akát (Robinia pseudoacacia). Na skalních ostrožnách se setkáváme se zbytky teplomilné vegetace.

 

KůlnyHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu