Lokalita je ponechána přirozenému vývoji, příležitostně je zde prováděn pouze cílený výřez bezu černého. 

 

Mniší hora | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu