Ve čtrnáctém století získali tyto lesní pozemky augustiniáni ze Starého Brna. Odtud získal kopec jméno Mniší (Mnišská) hora. Po roce 1948 přešla Mniší hora do majetku ministerstva zemědělství. To ji v roce 1949 věnovalo nynější Masarykově univerzitě, aby tam zřídila botanickou zahradu. Většina těchto pozemků však byla nakonec vyčleněna pro založení zoologické zahrady. Jako zvláště chráněné území proto zůstala jen malá severní část těchto zachovalých listnatých lesů.

 

Mniší hora| Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu