prvosenka jarní (Primula veris)

Většinu území pokrývají listnaté lesní porosty černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum), na prudkých svazích však přecházejí spíše do vegetace suťových lesů (Aceri-Carpinetum). Ve vrcholové části kopce se nachází hustý a zarůstající porost teplomilných dřínových křovin (Violo hirtae-Cornetum maris).

 

Mniší horaHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu