Lokalita je ponechána samovolnému vývoji s příležitostnou redukcí jehličnanů ve prospěch listnáčů.

 

Jelení žlíbek | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa  | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu