Přírodní památka Holásecká jezera se nachází na toku Černovického potoka a je tvořena unikátní soustavou celkem jedenácti vodních ploch. Jedná se o sedm jezer (Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké a Strakovo) vzniklých rozdělením starého říčního ramene řeky Svitavy s přirozenými až přírodě blízkými břehy, převážně souvislými břehovými a pomístními fragmenty rákosin či mokřadní vegetace. A tři další, v roce 1972 uměle vyhloubené či upravené nádrže v jižní části zvláště chráněného území (největší Opleta, pak Lávka a Kocábka). Přitom jezera Lávka a Kocábka jsou původně zřejmě rovněž částí starého říčního ramene řeky Svitavy. Území přírodní památky pak ještě zahrnuje i nejmenší vodní plochu dané lokality – Mateční rybník. Ten je využíván k chovu ryb a není volně přístupný.

 

Už počátkem 20. století byly tůně na starém říčním rameni řeky Svitavy vycházkovou oblastí obyvatel Brněnských Ivanovic, Holásek a Tuřan. Už tehdy sloužily ke koupání a sportovnímu rybolovu, ale současně poskytovaly dobré podmínky pro rozvoj mokřadní vegetace nebo život mokřadních živočichů. Tůně a jezera byla čištěna a jejich okolí udržováno. Už během 50. let minulého století se na jezerech projevovalo zhoršování životního prostředí v souvislosti s intenzifikací zemědělství v okolí a také zaúsťováním kanalizace. Ještě v 60. letech však vykazovala jezera na základě hydrobiologických průzkumů ekologicky vyrovnané prostředí. Ve druhé polovině let 70. však už mělo horní Kašpárkovo jezero charakter vyhnívacího rybníčku a níže položená jezera začínala být silně zabahněna. Už tehdy přestávalo být okolí jezer postupně udržováno, zahrady a záhumenky se po značných délkách začaly přibližovat až k vodě.


Ještě v 80. letech minulého století byla jezera vyhledávaným místem pro odpočinek nejen místních obyvatel, ale i ze vzdálenějších míst Brna. Cesty podél jezer byly volné a četnými malebnými výhledy, mnohde ještě v osluněných březích prosperovaly atraktivně kvetoucí mokřadní rostliny, podél Oplety byly rozsáhlé kosené travnaté plochy apod.
V současnosti stav území vyžaduje provedení revitalizačních opatření.

 

Holásecká jezeraHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu