Chráněné území je vystaveno tlaku okolní rychle postupující zástavby a oplocování pozemků. S ohledem na nízké průtoky v letních měsících je zde snížená kvalita vody. Navíc zde v důsledku poklesu kyslíku ve vodě dochází i k občasnému úhynu rybí obsádky. Území je rovněž pod tlakem vysoké návštěvnosti, která je především příčinou značného znečištění v podobě volně rozptýleného odpadu.

  

Holásecká jezeraHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu