Převážná část území přírodní památky je dnes ve stavu, který ne zcela odpovídá zájmům ochrany přírody. Nápravu by měl přinést projekt revitalizace připravovaný městem Brnem.  V rámci stávající péče dochází k odstraňování nebezpečných dřevin v okolí frekventovaných cest, pěšin a zahrádek, přičemž jsou v území ponechávány v maximální možné míře stojící torza dřevin, příp. celé ležící kmeny či hromady nehroubí. V pravobřeží Roučkova jezera na místě s optimálními podmínkami v podobě stávajících terénních depresí došlo k vybudování několika drobných tůní. 

 

Holásecká jezeraHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu