Břenčák je jednou z nejzachovalejších lesních přírodních lokalit v Brně. Mírněji ukloněné svahy dříve sloužily jako pařeziny, špatně dostupné lesní porosty na mělkých půdách v okolí slepencových skal však mají až pralesovitý charakter.  

 

Břenčák | Historie lokality Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu