Lokalitou prochází frekventovaná cyklistická trasa, po níž projíždí denně stovky cyklistů a prochází mnoho turistů. Přesto je větším ohrožením této lokality plíživé zarůstání a eutrofizace (zvyšování dusíku v půdě). Mnoho rostlinných druhů se vyskytuje pouze lokálně a v malém počtu jedinců, jako je tomu například v případě koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) na fotografii.  Jen malou změnou prostředí tak může rychle dojít k vymizení řady druhů, které se tu vyskytují.

 

Břenčák | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu