Pralesovitý charakter celé rezervace umožňuje ponechat lesní porosty bez jakýchkoliv zásahů. Souše a mrtvé dřevo zůstávají v porostech a údržba území se i do budoucna bude patrně omezovat jen na údržbu turistické cesty procházející územím.

 

Břenčák | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu Ohrožení pro přírodu