Výrazným negativním zásahem do území bylo vybudování příjezdové cesty k zahrádkám v roce 1988, při kterém došlo ke stržení drnu a likvidaci veškeré vegetace v šíři cesty. Vzniklá cesta dnes již zarostla, ale její reliéf je v terénu stále patrný.
Lokalita je zvláště v době květu konikleců oblíbeným cílem návštěvníků. To má za následek zvýšený výskyt drobného odpadu. Dochází zde rovněž k ukládání organického odpadu ze zahrádek v navazující zahrádkářské kolonii. 

 

NetopýrkyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu