Převážnou část vegetačního krytu tvoří teplomilné trávníky svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Na části území se rozšířily mezofilní ovsíkové porosty (svaz Arrhenatherion). Vzácně jsou zde roztroušeny také jednotlivé křoviny, které dříve vytvářely souvislejší porosty.

  

NetopýrkyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu