Travnaté porosty s cennými druhy rostlin jsou pravidelně sečeny formou mozaikové seče s ponecháním části nepokosených porostů. Příležitostně se rovněž provádí výřez dřevin a úklid území od drobného odpadu.

  

NetopýrkyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu