Současná přírodní památka byla patrně vždy místem vesnických pastvin obyvatel nedalekého Juliánova. Díky vápencovému podloží zde probíhala od středověku drobná ruční těžba stavebního kamene, která je na rozbrázděném povrchu jižního svahu  patrná dodnes. Z původních polí a pastvin se tu zachovalo jen málo. Rozsáhlé plochy byly přeměněny na zahrádky, sady, park a pole, které od 90. let nebylo obhospodařováno. Úhory dodnes zcela zarostly křovinami. Stepní vegetace se tu udržuje již jen na dvou místech – na jižním svahu a o kousek dál pod bývalým pomníkem. 

 

Bílá hora | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu