Největší ohrožení pro tuto památku bohužel představují její návštěvníci. Vysoká návštěvnost se projevuje nejen zvýšením množstvím pohozených odpadků, ale především sešlapem či dokonce vyrypováním silně ohroženého koniklece velkokvětého v době květu. Pozitivně na usměrnění návštěvnosti působí neprůchozí souvislé porosty dřevin podél celé jižní hranice, za kterou se nachází nejbližší obytné domy.

 

Bílá hora | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu