Bílá hora je typickou lokalitou teplomilných stepních trávníků svazu Festucion valesiacae se zastoupením řady význačných stepních rostlin. Na výchozech vápencových skal se místy vyskytuje také vegetace jarních efemerních rostlin svazu Alysso alyssoidis-Sedion.

 

Bílá hora | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu