Na lokalitě probíhá každoroční management v podobě kosení travobylinných porostů a redukce náletových dřevin, případně likvidace invazivních rostlin. Kosení probíhá formou mozaikové seče ve dvou etapách s ponecháním menších ostrůvků kvetoucích rostlin. Porosty s ovsíkem vyvýšeným rostoucím na živinami dobře zásobených půdách jsou koseny dvakrát ročně. Příležitostně se provádí i umělé narušení půdního povrchu v okolí skalních výchozů s cílem podpořit rozšíření populace koniklece velkokvětého. 

 

Bílá hora | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu